Kjøddasten

Under den lidt kryptiske titel gemmer der sig et interessant lille stykke Jonas A. Harild-familiehistorie. Og nu er det jo ikke hver dag man falder over dens slags historier, så her får I den alle.

Teksten er sakset fra Danmarks Kæmpesten i folkeoverleveringen fra 1933 af August F. Schmidt. Uddraget ses på s.176-177.

Kjøddasten (Ibsker S.) var Navnet på en vældig Vandreblok knap 2 km Nord for Neksø, omtrent midtvejs mellem Kystvejen til Svaneke og Søen. […] Fhv. Borgmester Harild i Neksø fortæller, at det var fast Skik i hans Barndom, at konfirmanderne skulde en Tur til Kurrehøj og Kjøddasten. De var ligesom ikke rigtig konformerede ellers.

Den benævnte Harild er selvfølgelig i slægt med vor allesammens kære Jonas. Et eller andet tip-oldefar. Historien fortsætter ganske morsomt:

Realskoleforstander A. Jensen, Neksø, fortæller, at Konfirmanderne morede sig med at rutsje med ad dens skrå Overflade, siddende på en passende løs Sten. Det kaldtes at: kjöra glatten- eller rawkâna, en iøvrigt andre Steder i Egnen yndet Sport.

For dem der ikke flydende i den bornholmske dialekt, så betyder rawkâna – røvkane. Det er stadig en yndet sport.

Desværre er det ikke længere muligt at hverken se Kjøddasten eller at køre rawkâna, da stenen ikke findes mere (den blev sprængt af en vis Sonne(!) og udskibet til København).

2 thoughts on “Kjøddasten”

  1. Fantastiskt Frederik. Intet mindre end absoulut fantastiskt!

    Du er min personlige krønike-skriver

  2. Hele historien om at en vis Sonne sprængte den i luften er jo lige til et scenarie…

Comments are closed.